728x90 AdSpace

Lleure Educatiu i Sociocultural de CCOO
 • Novetats

  Eines per la prevenció

  Què és la prevenció de riscos laborals

  És el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases de l’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball (article 4.1 de la LPRL).
  Té com a objectiu fonamental que la seguretat i la salut del personal treballador no es vegin alterades per unes condicions de treball inadequades al lloc de treball.

  Accidents laborals i malalties professionals

  Accident  laboral és  qualsevol  lesió  corporal  que  el  treballador/ora  pateixi en  ocasió  o  per conseqüència  de treball que executa per compte d’altri i sempre que es produeixi una lesió corporal, encara que no hi hagi baixa laboral.
  Són  constitutives  d’accident  de  treball  les  lesions  que  pateixi  el treballador o  treballadora durant el temps que treballa i en el lloc de treball. Especial esment s’ha de fer al concepte d’accident  de  treball  in  itinere que  és aquell  que  es  produeix  mentre  el  treballador  es desplaça cap el centre de treball o a l’inversa. 


  D’acord amb la llei 31/1995, de 8 de novembre (LPRL), l’empresari està obligat a notificar a l’autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei si s’han produït amb motiu del desenvolupament de la seva feina.

  L’empresari  té  cinc  dies  hàbils  per  a  notificar,  a  l’autoritat  laboral, l’accident  o  la  baixa mèdica.
  La relació d’accidents de treball  sense baixa l’ha d’adreçar l’empresari a l’autoritat laboral els primers cinc dies hàbils de cada mes. 
  La  relació  d’altes  o  morts  en  accident  l’ha  d’adreçar  l’entitat  gestora  o col·laboradora,  a l’autoritat laboral, mensualment abans del 10 del mes següent.
  En cas d’accident greu, molt greu, mortal o múltiple (més de quatre persones) l’empresari té 24 hores per a fer la comunicació (urgent) a l’autoritat laboral.
  Els delegats i delegades de prevenció tenen dret a conèixer aquesta informació. 


  Malaltia professional és la que contreu el treballador o treballadora com a conseqüència del treball que executa a compte d’altri en les activitats que s’especifiquen en el quadre aprovat en el Reial Decret 1299/2006 i que estigui provocada per l’acció dels elements i substàncies que s’hi indiquen per a cada malaltia.

  Les malalties no incloses en aquest reial decret que tinguin com a conseqüència exclusiva la realització de la seva professió seran considerades com a accident laboral.

  Treballadors especialment sensibles

  L’article 25 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, estableix que cal garantir de manera específica la protecció dels treballadors i les treballadores que per les seves característiques personals o els seu estat biològic conegut siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball. 
  Per a garantir aquesta protecció s’ha de valorar l’estat de salut el personal treballador tenint en compte els resultats de l’avaluació de riscos del lloc de treball. Així es podrà adaptar aquest a les seves característiques psicofísiques o bé suggerir les recomanacions preventives més adients.


  L’article 26 de la LPRL preveu la protecció específica de la maternitat, part recent i lactància.
  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: Eines per la prevenció Rating: 5 Reviewed By: Unknown
  Amunt