728x90 AdSpace

Lleure Educatiu i Sociocultural de CCOO
 • Novetats

  9 de nov. 2016

  Salut laboral i perspectiva de gènere

  Des de Salut Laboral del LLeure Educatiu i Sociocultural mostrem el nostre rebuig a la declaració d’inconstitucionalitat dels articles 33, 36, 39, 40 i 44 de la Llei d’Igualtat de Catalunya.

  La Nova Estratègia Comunitària de Salut i Seguretat en el Treball 2007-2012 parteix de la idea de que les desigualtats poden afectar la salut i la seguretat de les dones en el treball i influir en la seva productivitat. La UE planteja que, per a millorar en l’aptitud i la qualitat de la vida professional, és necessari progressar en l’àmbit de la igualtat de gènere.
  D’altra banda, l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball, en un informe de l’any 2003, ja destacava que l’adopció d’un enfocament neutral des de la perspectiva de gènere pot comportar que les dones treballadores siguin infravalorades o ignorades en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

  La Constitució Espanyola obliga els poders públics a vetllar per la seguretat i higiene en el treball de manera que s’asseguri, no tant sols l’absència de risc, de pèrdua o restricció de la salut de la persona, sinó també la progressiva millora dels ambients de treball. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL) preveu que l’empresariat és deutor de la seguretat i la salut del personal al seu servei. El principi de transversalitat de gènere s’ha incorporat en l’àmbit de la salut, i més específicament,en la salut laboral, per mandat de la Llei orgànica3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

  L’Estatut inclou, en el seu títol preliminar, l’obligació dels poders públics catalans de promoure la igualtat i l’equitat de gènere. D’altra banda, l’article 170.1 assenyala que correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laboral que inclou, en tot cas,..”g: la prevenció de riscos laborals i la seguretat i salut en el treball”. Aquest marc de polítiques d’actuació es configuren mitjançant objectius transversals, destacant el de garantir la perspectiva de gènere en totes les actuacions en matèria de seguretat i salut laboral.

  Sota aquesta òptica no es pot parlar de polítiques efectives de prevenció de riscos laborals si no incorporen polítiques efectives d’igualtat de gènere. Els articles declarats inconstitucionals promouen aquesta incorporació en la mesura que:
  1. Afavoreixen l’elaboració i implantació de Plans d’Igualtat en empreses no obligades per la llei, fet que pot facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques de prevenció de riscos laborals en les mateixes.

  2. L’establiment de la figura de Responsable Sindical d’Igualtat  abunda en aquesta línia ja que pot ser un col·laborador important dels delegats i delegades de Prevenció a l’hora de fer present la perspectiva de gènere en les actuacions en matèria de Seguretat i Salut Laboral.

  Per tot ho esmentat, des de Salut Laboral del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya mostrem el nostre rebuig i decepció per la declaració d’inconstitucionalitat dels articles 33, 36, 39, 40 i 44 de la Llei d’Igualtat de Catalunya i ens refermem en la idea de mantenir aquesta línia de negociació en tot ho referent a la Prevenció de Riscos Laborals al sector.


  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: Salut laboral i perspectiva de gènere Rating: 5 Reviewed By: .
  Amunt